Groen - intermediair.

arrow rtlarrow

Mensen worden steeds vaker betrokken bij de groenontwikkeling in hun omgeving.

Helaas komt het ook steeds vaker voor dat er geschillen ontstaan.Geschillen tussen particulieren, tussen particulieren en overheid,tussen de overheden zelf.Ons buro staat voor u klaar.Wij zorgen voor een onpartijdig onderzoek.Gebaseerd op hoor en wederhoor bekijken we alle invalshoeken.In een schriftelijke rapportage ontvangt u een uitgebreide analysevan het conflict met het eindadvies..Door mediation zorgen wij voor een goede oplossing voor soms(te) lang slepende conflicten.Ons buro is een betrouwbare intermediair bij aanbestedingenen uitbesteding van werken.Wij hebben veel ervaring en gedegen kennis,ook over de aanbieders in de regio.

 

 

 

Jan Peukensweg 11    6343 PR Klimmen    Weustenrade    045-5753776    06-22468873