Quickscan groen

 

 

Quickscan Groen

van uw tuin – plantsoen – park of amusementspark

hghgh...

Tijdens onze ervaringsjaren hebben we veel kennis en kunde opgedaan met grote- en kleine groenprojecten, opzet dierenparken, en uiteraard ook de aanleg en onderhoud van groen.
Groenadviesburo Crapels besteedt veel aandacht aan problemen in tuinen plantsoenen en parken, als het gaat om het algemene groen in combinatie met verhardingen, bebouwingen en zelfs attracties in amusementsparken.
 
Men noemt het ook wel “vakblindheid” van eigenaren, ontwerpers en hoveniers, als men de kleine- en grote fouten en/of onvolkomenheden in het geheel niet meer ziet en niet waarneemt.
 snoeischaar blank
Externe deskundige waarnemers zien die euvels wel en kunnen daarom snel en adequaat aangeven waar zich de eventuele huidige- en toekomstige problemen bevinden.
 
Elk jaar wordt er veel geld uitgegeven m.b.t. herstel aan “onnodige en onjuiste” aanleg en onderhoud aan gewassen, verhardingen, rasters, bebouwingen, vijvers, dode elementen, dierenverblijven et cetera.
Het jaarlijks terugkomend negatief financieel overzicht van wat hierboven is vernoemd kan tot een behoorlijk bedrag oplopen.
In de meeste gevallen kunnen de ergernissen d.m.v. een simpele ingreep en/of verandering worden opgelost.
 
Daarom is een frisse kijk op het geheel met een vakkundige quickscan op uw eigendom in veel gevallen dé ideale oplossing om van uw onnodige negatieve kostenpost(en) af te komen.
Het hebben van vakdeskundigheid speelt hierbij een crusiale rol.
 
We hebben 44 jaar ervaring m.b.t. toezicht, uitvoering en oplossingsgerichtheid als het gaat over voornoemde problemen in het algemeen.
We komen met oplossingen over o.a.:
groene bril
· te grote gewassen (bomen) na meerdere jaren hinder, worteldruk, donker etc.
· verkeerde plantkeuze in het algemeen (wordt duurder na een bepaalde tijd)
· verkeerde snoei (t.g.v. verkeerde snoei moet men elk jaar opnieuw terugkomen)
· geen inventarisatie van het groen in het algemeen (Weet niet wat er staat)
· te weinig of foutief toezicht op het project of tuin (*problemen ontstaan vanzelf)
· verkeerde- gevaarlijke speelelementen (standplaats, ondergrond, gevaar)
· problemen met honden, katten (dieren algemeen)
· verkeerde uitgekozen diersoorten (schade, ziekten, geen effect op totaliteit)
· weinig kennis- kunde- ervaring over diverse onderdelen (problemen creëren)
· erfgrens problemen (geen weet van exact eigendom – problemen met buren)
· verkeerd verhardingsmateriaal gebruikt (slecht lopen, denk aan gehandicapten)
· verkeerd en te duur onderhoud (tijdens verschillende jaargetijden)
· verkeerde aanleg van paden (looprichtingen , “olifantenpaadjes”, afkortingen)
· verkeerde rasters t.b.v. van mens en dier (gevaarlijk, niet duurzaam)
· parkeerplaats(en) rijrichting – grootte – borden en op- en afritten
· aansluitingen water/gas/elektra/communicatie (zijn er tekeningen?)
· aansluitingen afvoeren en rioleringen, controleputten (onderhoud)
 
 
De aan u te presenteren einduitslag van de quickscan levert in bijna alle gevallen een positief eindresultaat op, hetgeen leidt tot verbetering van het te onderhouden eigendom met een terdege vermindering van uw (onnodige) uitgaven.
 
 
Hoe werken wij?
 
 
Nadat uw opdracht is ontvangen, nemen wij contact met u op voor een persoonlijk gesprek over het te controleren project. 
We starten vervolgens met het controleren van uw eigendom op allerlei onderwerpen zoals hierboven staan beschreven.
Het kan best mogelijk zijn dat we tijdens onze bevindingen nogmaals met u (of een door u aangewezen medewerker), contact zoeken omtrent vragen over de ontstane situatie ter plekke.
Dit leidt tot communicatieve trefzekerheid en adequaat afhandelen van vragen.
 
Na de verwerking van alle gegevens in het op te stellen rapport krijgt u de aanbevelingen persoonlijk overhandigd met uitleg over de bevindingen hetgeen we hebben geconstateerd.
Aan de hand van de overhandigde quickscan kunt u conclusies trekken over de op te lossen problemen zoals staan aangeduid.
 
Hebt u interesse in een te houden quickscan m.b.t. uw eigendom over en rondom groen?
 
Neem dan contact op met Crapels & Crapels groenadvies: .
.

.

wist u dat 300 x 58

.

Jan Peukensweg 11    6343 PR Klimmen    Weustenrade    045-5753776    06-22468873

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. www.crapels-crapels.com

.