Schapenbeheer

Groenadvies:

begrazen door en met schapen.

 

 imagesG1MUN7R2schapenlandschap

 

Voordat men overgaat tot begrazen met dieren, in natuur, groengebieden of verruigde plantsoenen, is het raadzaam om alle voor- en tegenargumenten die ongetwijfeld zullen ontstaan, de revue te laten passeren. De bezitter van een landeigendom of de overheid, zal zeker gaan zoeken naar allerlei mogelijkheden om de grond te beheren indien dit om welke rede dan ook, dient te geschieden. Gaat het om graslanden, dan kan men diverse diersoorten inzetten om gras- of houtachtige opslag van bomen en struiken met behulp van vraat te reduceren. Het is echter wenselijk om voor elk te begrazen gebied te bekijken of er nadelige gevolgen aan verbonden zijn.

Onze ervaring is, dat er wel degelijk nadelige gevolgen kunnen voorkomen. Lees ook diverse wetenschappelijke rapporten, die in de afgelopen jaren zijn verschenen.

.

De theorie blijkt ook hier niet parallel te lopen met de praktijk. Er wordt gewerkt met "levende have" en ons steeds weer veranderend milieu reageert onmiddellijk op fluctuaties van licht, vocht en warmte. Dan is potentiële kennis van flora en fauna, inzicht en ervaring met maai- en vraat/graas technieken, onontbeerlijk om een adequaat eindresultaat te verkrijgen.

 

Denkt een overheidsinstantie te starten met schapenbeheer, dient men rekening te houden met grote verschillen t.o.v. de gewone grasmaaier. Men krijgt geen strak liggend gazon, wel meer opgaande verhoute kruiden, die de schapen niet prefereren. Dientengevolge is een begrazing binnen een kern niet raadzaam. Is er bijzondere flora aanwezig, dan is deze vorm van begrazing niet aan te raden. Tevens is er veel nawerk om de niet opgevreten kruiden te verwijderen. 

.

Een uitgebreid graas-advies kunt u verkrijgen door contact op te nemen met Groenadvies Crapels & Crapels Tel: 045-5753776 of 06-22468873.

.

We hebben ervaring met schapenbeheer sinds 1990 (bestek gemeente Heerlen)

.

Onderstaand een beknopt gedeelte

van het 12 pagina's tellend graas-advies:
..
 
 

De politiek heeft er wel degelijk baat bij om ná een graas-seizoen te bezien, wat het uiteindelijke kostenplaatje is t.o.v. het traditionele beheer. De opdrachtgever moet dan wel ook álle extra gewerkte uren in kaart brengen om uiteindelijk het geheel te kunnen vergelijken. De extra uren kunnen o.a. zijn:

.

-Extra spoedgevallen wachtdienst
-Klachten afhandelingen van bewoners
-Opschonen vervuiling paden en straten
-Opruimen van extra zwerfvuil en blikjes
-Extra (zie boven) administratieve verwerking
-Extra gesprekken met opdrachtnemer en bewoners
-Extra berichtgevingen naar bewoners (data graasbeurt)
-Extra machinale maaibeurten incl. randen (hondenuitlaat)
-Extra aan te schaffen en plaatsing van borden (en onderhoud)
-Extra controles nachtweide (hondenoverlast - dode schapen - diefstal)
.

Let wel: het eindresultaat van het traditionele maaibeheer (als er met een grasmachine wordt gemaaid), wordt niet geëvenaard. Met andere woorden: als het eindresultaat van het traditionele maaiwerk er hetzelfde uit zou zien als het graaswerk met schapen, was dit maai-graas beeld onacceptabel. Daarom kan men de prijs/kwaliteitsverhouding ook heel moeilijk vergelijken. Men zou er van uit moeten gaan dat de kwaliteitsvermindering ook gevolgen zou moet hebben m.b.t. de aan te bieden prijs.

grasmaaier

Maar het tegendeel  is echter waar, de kwaliteitsvermindering loopt niet evenredig met de aanbestedingsprijs, de uiteindelijke kosten zijn dan verhoudingsgewijs (als men alles eerlijk mééberekend) duurder t.o.v. het traditionele maaiwerk.

Tevens:

In de meeste gevallen is het eindresultaat slordig.
Het ziet er platgelopen uit (te snel doorlopen/begrazen).
Er wordt niet in de juiste tijd begraasd (nog geen zaadvorming).
Kruiden o.a.: brandnetels, distels, boerenwormkruid blijven staan
Er is ongewenste bevuiling (denk ook t.o.v. hondendrollen op paden).
Er zijn problemen met loslopende honden (gevaar voor de schapen).
Bij zaadvorming: ongewenste zaadoverdracht naar bijzondere gebieden.
De nacht-weide van de schapen moet regelmatig worden bezocht door de toezichthouder of de wachtdienst om diverse redenen b.v.: diefstal, ziekte.
Let ook op voor eventuele ziekten-overdracht.
.
.
Kortom: het werken met schapen is niet een nieuw en goedkoper maai-systeem.
.
.

In kleine gebieden is dit beheer ongeschikt en altijd (na analyse van álle ingebrachte daadwerkelijke ingezette uren) duurder. .

 

Maar er zijn ook voordelen m.b.t. het werken met o.a. schapen..

 

Tot zover het verkorte uittreksel van het uitgebreide graas-advies. Het volledige advies kunt u opvragen bij www.crapels-crapels.com

 

Pas op: hij leeft! 

Jan Peukensweg 11    6343 PR Klimmen    Weustenrade    045-5753776    06-22468873